ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rp99.000,00
1 سال
Rp129.000,00
1 سال
Rp129.000,00
1 سال
.net
Rp149.000,00
1 سال
Rp149.000,00
1 سال
Rp149.000,00
1 سال
.org
Rp169.000,00
1 سال
Rp169.000,00
1 سال
Rp169.000,00
1 سال
.info
Rp199.000,00
1 سال
Rp199.000,00
1 سال
Rp199.000,00
1 سال
.biz
Rp199.000,00
1 سال
Rp199.000,00
1 سال
Rp199.000,00
1 سال
.us
Rp79.000,00
1 سال
Rp150.000,00
1 سال
Rp150.000,00
1 سال
.xyz
Rp12.000,00
1 سال
Rp168.000,00
1 سال
Rp168.000,00
1 سال
.id hot!
Rp185.000,00
1 سال
Rp248.000,00
1 سال
Rp248.000,00
1 سال
.co.id
Rp280.000,00
1 سال
Rp350.000,00
1 سال
Rp350.000,00
1 سال
.web.id
Rp49.000,00
1 سال
Rp49.000,00
1 سال
Rp49.000,00
1 سال
.site
Rp15.000,00
1 سال
Rp459.000,00
1 سال
Rp459.000,00
1 سال
.online
Rp19.000,00
1 سال
Rp558.000,00
1 سال
Rp558.000,00
1 سال
.tech
Rp48.000,00
1 سال
Rp558.000,00
1 سال
Rp558.000,00
1 سال
.space
Rp28.000,00
1 سال
Rp318.000,00
1 سال
Rp318.000,00
1 سال
.store
Rp44.000,00
1 سال
Rp689.000,00
1 سال
Rp689.000,00
1 سال
.pw
Rp25.000,00
1 سال
Rp318.000,00
1 سال
Rp318.000,00
1 سال
.asia
Rp199.000,00
1 سال
Rp199.000,00
1 سال
Rp199.000,00
1 سال
.tv
Rp588.000,00
1 سال
Rp588.000,00
1 سال
Rp588.000,00
1 سال
.in
Rp249.000,00
1 سال
Rp249.000,00
1 سال
Rp249.000,00
1 سال
.co
Rp419.000,00
1 سال
Rp419.000,00
1 سال
Rp419.000,00
1 سال
.cc
Rp309.000,00
1 سال
Rp309.000,00
1 سال
Rp309.000,00
1 سال
.name
Rp129.000,00
1 سال
Rp129.000,00
1 سال
Rp129.000,00
1 سال
.or.id
Rp49.000,00
1 سال
Rp49.000,00
1 سال
Rp49.000,00
1 سال
.ac.id
Rp48.000,00
1 سال
Rp48.000,00
1 سال
Rp48.000,00
1 سال
.sch.id
Rp48.000,00
1 سال
Rp48.000,00
1 سال
Rp48.000,00
1 سال
.biz.id
Rp48.000,00
1 سال
Rp48.000,00
1 سال
Rp48.000,00
1 سال
.my.id
Rp10.000,00
1 سال
Rp10.000,00
1 سال
Rp10.000,00
1 سال
.website
Rp28.000,00
1 سال
Rp318.000,00
1 سال
Rp318.000,00
1 سال
.buzz
Rp518.000,00
1 سال
Rp518.000,00
1 سال
Rp518.000,00
1 سال
.blog
Rp358.000,00
1 سال
Rp358.000,00
1 سال
Rp358.000,00
1 سال
.click
Rp149.000,00
1 سال
Rp149.000,00
1 سال
Rp149.000,00
1 سال
.club
Rp49.000,00
1 سال
Rp249.000,00
1 سال
Rp249.000,00
1 سال
.cloud
Rp189.000,00
1 سال
Rp189.000,00
1 سال
Rp1.189.000,00
1 سال
.cool
Rp99.000,00
1 سال
Rp450.000,00
1 سال
Rp450.000,00
1 سال
.ink
Rp386.000,00
1 سال
Rp386.000,00
1 سال
Rp386.000,00
1 سال
.life
Rp69.000,00
1 سال
Rp445.000,00
1 سال
Rp445.000,00
1 سال
.link
Rp149.000,00
1 سال
Rp149.000,00
1 سال
Rp149.000,00
1 سال
.live
Rp69.000,00
1 سال
Rp345.000,00
1 سال
Rp345.000,00
1 سال
.lol
Rp462.000,00
1 سال
Rp462.000,00
1 سال
Rp462.000,00
1 سال
.me
Rp248.000,00
1 سال
Rp398.000,00
1 سال
Rp398.000,00
1 سال
.media
Rp459.000,00
1 سال
Rp459.000,00
1 سال
Rp459.000,00
1 سال
.mobi
Rp69.000,00
1 سال
Rp269.000,00
1 سال
Rp269.000,00
1 سال
.news
Rp290.000,00
1 سال
Rp290.000,00
1 سال
Rp290.000,00
1 سال
.one
Rp119.000,00
1 سال
Rp119.000,00
1 سال
Rp119.000,00
1 سال
.photo
Rp399.000,00
1 سال
Rp399.000,00
1 سال
Rp399.000,00
1 سال
.pro
Rp89.000,00
1 سال
Rp219.000,00
1 سال
Rp219.000,00
1 سال
.press
Rp129.000,00
1 سال
Rp949.000,00
1 سال
Rp949.000,00
1 سال
.rocks
Rp155.000,00
1 سال
Rp155.000,00
1 سال
Rp155.000,00
1 سال
.shop
Rp505.000,00
1 سال
Rp505.000,00
1 سال
Rp505.000,00
1 سال
.social
Rp535.000,00
1 سال
Rp535.000,00
1 سال
Rp535.000,00
1 سال
.top
Rp49.000,00
1 سال
Rp89.000,00
1 سال
Rp89.000,00
1 سال
.team
Rp459.000,00
1 سال
Rp459.000,00
1 سال
Rp459.000,00
1 سال
.wiki
Rp368.000,00
1 سال
Rp368.000,00
1 سال
Rp368.000,00
1 سال
.zone
Rp99.000,00
1 سال
Rp450.000,00
1 سال
Rp450.000,00
1 سال
.host
Rp40.000,00
1 سال
Rp1.180.000,00
1 سال
Rp1.180.000,00
1 سال
.ponpes.id
Rp48.000,00
1 سال
Rp48.000,00
1 سال
Rp48.000,00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution